People

Faculty

Junshu Bao
Lecturer I
412-624-5185
Henry W. Block
Professor Emeritus
412-624-8369
Carl Bodenschatz
Senior Lecturer
412-624-9085
Joshua Cape
Kehui Chen
Associate Professor
412-624-9033
Yu Cheng
Associate Professor
412-648-1851
Leon J Gleser
Professor Emeritus
412-624-3925
Satish Iyengar
Professor and Interim Chair
412-624-8341
Sungkyu Jung
Associate Professor
412-624-9033
Chris McKennan
Assistant Professor
Lucas Mentch
Assistant Professor
412-624-8730
Ruth Mihalyi
Visiting Instructor
412-624-8099
Bryan Nelson
Assistant Instructor
412-624-8729
Paul Noroski
Visiting Lecturer
412-624-8099
Channing Parker
Visiting Assistant Instructor
Nancy Pfenning
Senior Lecturer
412-624-8336
Zhao Ren
Assistant Professor
412-648-9382
Jean-François Richard
Adjunct Faculty of Statistics
412-648-1750
Allan R Sampson
Professor
412-624-8372
Thomas H Savits
Professor Emeritus
412-624-8371
Yeon-Jung Seo
Visiting Assistant Professor
412-624-6090
David S Stoffer
Professor
412-624-8496
Meredith Wallace
Adjunct Faculty of Statistics

Graduate Students

Mingxue An
Matthew Broerman
Jianming Chen
Lijun Cheng
Xinyu Cheng
Tim Coleman
Chuyi Dai
Joshua Dick
Jiaxuan Duan
Wenlei Fan
Yang Feng
Kuan-Cheng Fu
Xing Gao
Manuel Garcia Acosta
Nick Granered
Weiqiong Huang
Austin Jordan
Taehee Jung
Rui Kang
Ryan Kelly
Daniel Lavage
Huy Le
Zhexuan Li
Xichu Liu
Zheng Liu
Yiding Liu
Yu Liu
Jiashen Lu
Anirban Mitra
Heaun Moon
Wei Peng
Yang Qu
Marc Richards
Samuel Sadow
Jiachen Shao
Stephen Timko
Lindsay Veselic
Jie Wang
Yunqi Wang
Meijiao Wang
Zheng Wang
Bang Wang
Weide Xia
Lixia Yi
Rong Zhang
Peiliang Zhang
Xueying Zhang
Xueying Zhang
Shangshu Zhao
Yanji Zhao
Kangyi Zhao
Siyu Zhou
Xiaonan Zhu
Zixuan Zhu

Part-Time Instructors

Nurten Biyikli
Bryan Harmon
Part-Time Instructor
Calvin Lutz
Part-Time Instructor
Kari Nelson
Part-Time Instructor
Kristina Paris

Staff

To Be Announced
Academic Coordinator
412-624-8280
Steven Haines
Business Coordinator
412-624-1674
Kelly Runco
Academic Program Manager
412-624-8326